Zoeken

Roofs 2023-03-60 Witte ondergrond voor PV-panelen

Special Gele Daken

Ton van Ulden is een man met een missie. Al heel wat jaren timmert hij aan de weg met zijn Roofclix-systeem waarmee hij de wereld een stukje duurzamer wil maken. Het systeem bestaat uit kunststof tegels die in de zomer de warmte buitenhouden en in de winter voor extra isolatie zorgen. “Ze kunnen op elk plat dak worden aangebracht en zijn als ondervloer uitstekend te combineren met zonnepanelen. Inmiddels zijn in Nederland 150 daken uitgerust met Roofclix. Nog veel werk aan de winkel.”

Het idee voor Roofclix vindt zijn oorsprong in de gedachte dat gebouwen met platte daken ’s zomers binnen op­war­men door zonnestraling en in de winter juist warmte verliezen. Afgelopen zomer was het met de extreem hoge temperaturen bijvoorbeeld weer raak. Van Ulden: “Met energie-intensieve airco’s en verwarmingsinstallaties proberen we de warmte en de kou tegen te gaan, maar we weten allemaal dat dat steeds kostbaarder wordt. Roofclix is een simpel systeem waarmee we warmtestromen substantieel kunnen beperken.”

Luchtspouw

Op een zwart dak kan op een hete zomerdag de temperatuur oplopen naar 60 tot 80 graden. Van Ulden: “Afhankelijk van de isolatie van het dak zal er meer of minder warmte doordringen in de onderliggende binnenruimten. Datzelfde dak wordt met Roofclix niet warmer dan 30 graden. Dat komt doordat de witte platen zo’n driekwart van de zonnestralen reflecteren. Daarnaast fungeren de holle platen als een luchtspouw die via de verticale dilataties ook licht geventi­leerd wordt. Het dak zelf heeft dus altijd de schaduwtemperatuur. Daarmee is het temperatuurverschil tussen dak en binnenruimte aanmerkelijk kleiner en de koellast lager. Daarnaast voorkomt het systeem veroudering van de dakbedekking door UV-straling.”

Carport-effect

In de winter heeft Roofclix een andere werking. “Op heldere nachten stralen daken energie uit”, legt Van Ulden uit. “Stel: je hebt een carport met een auto eronder en één ernaast. Na een heldere nacht heeft de tweede meer energie uitgestraald. Dat komt doordat de carport de uitstraling op de eerste auto deels weerkaatst. Dit carport-effect heeft Roofclix ook: het verhindert wegstralen van warmte, de temperatuur onder de elementen blijft boven de luchttemperatuur. Dat kan tot 10°C schelen.”

Formaat

Het Roofclix-systeem bestaat uit harde, witte kunststofelementen van 40 x 40 x 4 cm. De bevestiging gaat eenvoudig: koppelstukken worden met de juiste kit op de dakbedekking bevestigd, waarna de tegels ingeklikt kunnen worden. De afmetingen zijn zodanig gekozen dat legplannen niet teveel passstukken opleveren. Van Ulden: “Vraag je een willekeurige dakeigenaar hoeveel details er op zijn dak staan en de meeste zullen met ‘bijna niks’ antwoorden. Ga je kijken, staan er altijd wel onderbrekingen. Om snel te kunnen werken en makkelijk te kunnen detailleren hebben we met het huidige formaat een optimum willen bereiken. De dakrand hoeft niet opgehoogd,omdat de hemelwaterafvoer op dezelfde manier gebeurt als voorheen. Via de verticale voegen kan het water gewoon zijn weg vinden.”

Zonnepanelen

Van Ulden kan een hele lijst voordelen opnoemen van zijn systeem. “Naast het warmteregulerende effect op binnenruimten verhoogt Roofclix het rendement van zonnepanelen. De lucht boven de elementen is een stuk lager dan bijvoor­beeld een bitumen dak zonder Roofclix. Wij hebben een review laten doen en daaruit bleek een 10% hoger rendement. Bij tweezijdige zonnepanelen, bifacials, was het rendement zelfs 30% hoger. Een bijkomend effect van de tegels is de hogere levensduur van dakbedekking. De UV-veroude­ring wordt vrijwel tegengehouden en er ontstaat geen schade door het belopen van dakbedekking. Het zal dus minder vaak nodig zijn om een PV-installatie te moeten ontmantelen omdat de dakbedekking aan vervanging toe is. Onderhoud aan PV-installaties is ook beter mogelijk zonder het beschadigen van de dakbedekking. Bovendien heeft Roofclix een officieel certificaat voor brandwerendheid. De tegels zorgen er dus voor dat een eventuele brand in de PV-­installatie de brandbare dakbedekking en/of isolatielaag niet kunnen bereiken. Daken met PV-systemen worden op deze manier beter verzekerbaar. ”

Circulair

Roofclix past uitstekend in een circulaire economie, stelt Van Ulden tot besluit. “De kunststof elementen worden via spuitgiettechniek vervaardigd en zijn volledig en meervou­dig te recyclen zonder verlies aan kwaliteit. De witte kleurstof is veilig en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in wegmarkeringen. Roofclix is dus ook verduurzamend doordat ze de levensduur van het dak zelf verlengen. En wordt een gebouw met Roofclix gesloopt, dan kun je ze eenvoudig weer demonteren en elders opnieuw inzetten. Ze gaan makkelijk meer dan veertig jaar mee.”