Zoeken

Roofs 2023-04-74 Nieuwslijn Spcial Groene Daken

Kosten in kaart

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, brengt met infographics overzicht in de effectiviteit van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit in de gebouwde omgeving inzichtelijk. De kern van de infographic wordt gevormd door een tabel met veel toegepaste en bewezen klimaatadaptieve maatregelen. In het tweede onderdeel is meer te lezen over de (kosten)effectiviteit van deze maatregelen: doen ze wat ze moeten doen, en hoe is de verhouding van investeringen ten opzichte van de baten van deze maatregelen? Het is hiermee mogelijk wanneer het budget beperkt is, om de maatregel te kiezen die het probleem het meest effectief oplost. Gelukkig staan groene daken dan hoog op de lijst.

Groen in de Rotterdamse binnenstad

Groene nieuwbouw is in Rotterdam aan de orde van de dag. In het centrum van Rotterdam zijn twee gebouwen met studentenwoningen opgeleverd. De door Klunder Architecten ontworpen panden aan de Westewagenstraat bieden plek aan in totaal 231 zelfstandige studentenwoningen. De architecten zorgen voor daken met terrassen waarop plantenvakken, bomen en zitjes zijn aangelegd. Op de tweede verdieping van één van de panden is een kas gebouwd, die dient als ontmoetingsplek en onderkomen ‘voor bewoners met groene vingers.’

En het kan nog groener als je woont in de toekomstige groene vallei op Zuid: De Kuil. Dit wooncomplex bestaat uit 232 woningen, van appartementen tot flexibele eengezinswoningen, die tussen de Brede Hilledijk, Paul Krugerstraat en de Jacominastraat worden gebouwd. Met een groene oase in het midden.

Weerbaar tegen grilligheid van het klimaat

Afgelopen jaar verschenen er twee belangrijke rapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In die rapporten werd eens te meer duidelijk dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering tot gevaarlijke verstoringen in de natuur leidt en verspreid over de wereld heel veel mensen raakt. In maart 2023 verscheen een samenvatting van het advies van de Signaalgroep die jaarlijks de Deltacommissaris adviseert.

Dit keer zijn er drie signalen:

  • behoefte aan meer grip op grilligheid;
  • ruimtelijke ontwikkelingen;
  • belang maatschappelijke weerbaarheid.

Daarin het advies om bij de ruimtelijke ontwikkelingen dat het Rijk, de provincies en gemeenten om normen te stellen voor de hoeveelheid groen en water rond woningen waarmee de effecten van klimaatverandering deels kunnen worden opgevangen. De samenvatting en het volledige advies is te downloaden via www.deltaprogramma.nl

Hoe maak je open, verharde ruimte in de stad klimaatbestendig?

Vier onderzoekers bundelen kennis en krachten op het vernieuwde HittePlein van The Green Village op de Campus van de TU Delft. Dit HittePlein was tot voor kort een kaal, verhard plein zoals er in Nederland zovele zijn. Allesbehalve klimaatbestendig, aangezien beschutting geheel ontbrak. Nadat er vooral geëxperimenteerd is met het bufferen en laten verdampen van water via verhardingen – en er nulmetingen (temperatuur) zijn gedaan, neemt Bam Infra Nederland het plein in het voorjaar van 2023 onder handen. Op basis van een uitgekiend ontwerp wordt 630 m² oppervlak benut om ruimtelijke, meteorologische en hydrologische factoren in samenhang te kunnen onderzoeken (boven- en ondergronds). Het plein is flexibel ingericht, waardoor wetenschappers en ondernemers de ruimte hebben om innovaties te testen. Want hoe de gebouwde omgeving is ingericht, bepaalt mede hoe wind, neerslag en de straling en warmte van de zon zich er manifesteren.

In de vernieuwde proeftuin van The Green Village, die na de zomer officieel wordt geopend, gaan vier onderzoekers van de TU Delft ondermeer de verhouding tussen de waterkringloop en de energiebalans nauwkeurig in kaart brengen. De onderliggende vraag: hoe kan deze verhouding zo worden beïnvloed dat de temperatuur in steden acceptabel en het waterverbruik duurzaam blijft?

Informatiemiddag binnenstedelijk natuurinclusief bouwen

Veel opdrachtgevers hebben de voorkeur om binnen­stede­lijk bij te bouwen. Maar gaat dit wel samen met natuurinclusief bouwen? En kunnen we hiermee ook de biodiversiteit van de stad verbeteren? En wat betekent deze veranderende vraag voor de mobilteitsopgave? Bouwend Nederland nodigt geïnteresseerden uit om hierover op 6 juni van 12:00-17:00 uur kosteloos mee te praten tijdens een KAN (Klimaat Adaptief bouwen met de Natuur) platformbijeenkomst in museum Naturalis in Leiden.

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis en hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit van Leiden vertelt over de basiskwaliteit natuur in de stad. Robbert Snep, senior onderzoeker bij Wageningen University & Research, vertelt over de huidige stand van natuurinclusief ontwerpen en ontwikkelen, ook internationaal en Gideon Vreeman, ecoloog bij de gemeente Utrecht, vertelt over Merwede Kanaalzone Utrecht. Opgeven kan via Bouwendnederland.nl, bij meer aanmeldingen dan plekken krijgen deelnemers van het platform KAN Bouwen en deelnemers SIGS voorrang.

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Met de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) komt de overheid de eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Denk bij maatschappelijk vastgoed aan scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten. De subsidie is er specifiek op gericht om eigenaren van deze gebouwen te stimuleren op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouw.

De subsidie is aan te vragen voor een energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De eerste tranche van deze regeling is overtekend. De tweede tranche wordt begin 2024 vrijgegeven. RVO adviseert de regeling in de gaten te houden, want er is een kans dat de regeling vervroegd open­gesteld wordt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het uitvoeren van 1,2 of 3 verduurzamingsmaatregelen of een integraal verduurzamingsproject; 30 procent van de projectkosten kunnen worden meegenomen in de subsidie. Met maximale subsidiekosten van €2,5 miljoen; 50 procent van de kosten voor het opstellen van een energieadvies en energielabel kunnen worden mee­genomen in de subsidie.