Zoeken

Roofs 2023-04-80 Duurzame Daken Kansenkaart brengt beste gebruik in beeld

Aan tafel met… Thijs Herwig

In deze rubriek laat Roofs personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Aan de basis van optimaal multifunctioneel dakgebruik ligt de beslissing: welke functie biedt op welk dak de beste mogelijkheden? “Om die beslissing gefundeerd te maken, heeft Matrixian in samenwerking met Rooftop Revolution de Duurzame Daken Kansenkaart ontwikkeld: een interactieve kaart van Nederland waarop per dak te zien is welk gebruik mogelijk is en in deze omgeving het meest bijdraagt aan verduurzaming.” Aan het woord is Thijs Herwig, Product Owner Location Intelligence bij Matrixian.

Model helpt bij keuzes

“We kwamen bij Matrixian tot de conclusie dat wij als data­technologiebedrijf meer konden doen om data-analyse in te zetten voor verduurzaming. Dat inzicht was het begin van ons partnerschap met Rooftop Revolution”, vertelt Herwig. “De combinatie van onze kennis van data-analyse en hun kennis van daken heeft tot de Duurzame Daken Kansenkaart geleid. Wij maken die kaart in opdracht van gemeentes en vastgoedpartijen zoals woningcorporaties, grote investeerders en beheerders van bedrijvenparken. Op onze kaart geven we aan op welke wijze er op deze specifieke plek optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden van de daken. Moet hier gekozen worden voor groen, blauw, geel of een combinatie? Of is een gebruiksdak beter, en moeten we dat combineren met groen? Of kunnen we het beste het dak optoppen met een extra gebruikslaag?”

Om die keus te maken, neemt het model veel variabelen mee. “Ten eerste het bouwjaar, dat veel zegt over constructie en draagkracht. Verder natuurlijk de hellingsgraad, het dakoppervlak en de dakgeometrie. Voor zonnepanelen is de oriëntatie van het dak van belang. Verder wil je weten of iets een monumentaal pand is en of er sprake is van een beschermd stadsgezicht. Ook de omgeving is een factor. Daarbij gaat het over vragen als: is er in deze omgeving sprake van wateroverlast, zodat een waterbufferend dak heel nuttig kan zijn, is er veel of weinig biodiversiteit, is er hittestress waar een groendak voor verbetering zou kunnen zorgen, en dergelijke. In overleg met de klant kunnen daar nog meer factoren aan toegevoegd worden. Op basis van de kaart kunnen vastgoedeigenaren beslissen wat ze met hun daken doen en kunnen gemeentes beleidskeuzes maken: zetten we in deze wijk bijvoorbeeld in op vergroening door middel van subsidies en regelgeving, of is dat hier niet zinvol?”

Het gaat dus om grote opdrachtgevers, die vaak beslissingen nemen over grotere gebieden. Dat neemt niet weg dat de informatie op de Duurzame Daken Kansenkaart niet per gebied maar per dak is. “Sterker nog, vaak is het per dakdeel”, vult Herwig aan. “We werken bijvoorbeeld nu aan de kaart voor Rotterdam. Die stad telt grofweg 200.000 panden (Rotterdam heeft immers veel woontorens, die elk voor één pand tellen), maar in totaal gaat het daarbij om niet minder dan 600.000 dakdelen. Een aanbouw of serre telt voor een dakdeel. Zo gedetailleerd zijn onze kaarten.”

Veel te winnen

Herwig werkt sinds vier jaar bij Matrixian. Hij kwam bij het bedrijf kort na zijn studie Industrial Engineering in Groningen. “Ik hou me bezig met het verder ontwikkelen van de kaart. Hoe maken we hem accurater? Kunnen we het verder standaardiseren? Ik heb veel contact met de klanten en kijk hoe we hun wensen kunnen omzetten in het product. We willen ook een nulmeting in het model opnemen, dus een overzicht van wat er al is, bijvoorbeeld aan zonnepanelen. Ik ben gedreven om de Duurzame Daken Kansenkaart steeds beter te maken, want ik geloof heel erg in deze kaart. Ik zie namelijk hoeveel er te winnen is op het gebied van verduurzaming als we dit soort data benutten voor beleid. Voor gebouweigenaren kunnen zonnepanelen voordelig zijn, maar een groen of blauw dak betaalt zich minder duidelijk terug. Daarom is er beleid nodig dat keuzes maakt over wat er op welke plek mogelijk, zinvol en nodig is, beleid dat zich baseert op verzamelde feiten. Als het gaat om verduurzaming, is dakgebruik laaghangend fruit. Er is zo veel onbenut dakoppervlak! Als je daar iets mee doet, kan je een grote maatschappelijke impact maken.”

Op de kaart kan iedereen zien wat goed gebruik van zijn dak zou zijn. Meteen aan de slag dus? “Een model is een combinatie van data en daarmee theoretisch. Het model laat zien wat er zinvol is op jouw dak en wat in theorie kan. Of het echt kan, dat kan alleen een dakexpert voor je beoordelen. Zoals het gezegde in de statistiek luidt: every model is wrong but some are useful. De Duurzame Daken Kansenkaart is een theoretisch model dat in de praktijk heel nuttig is.”