Zoeken

Roofs 2023-05-13 Dozenschuiver of partner?

Veilig en gezond werken

De Bouwbeurs ligt alweer een paar maanden achter ons. We zijn weer terug in de realiteit en moeten voor de aanschaf van spullen weer zelf op zoek. Het was toch heerlijk om tussen de materialen, het materieel en het gereedschap te dwalen en te fantaseren over toepassingen waarmee we gemakkelijker kunnen werken. Producten waarmee de kwaliteit van het eindproduct verbetert. Op de beurs zijn de mensen op de stands vriendelijk en meedenkend. Handig als je die toevallig tegenkomt of in je relatienetwerk hebt, hier zijn ze te over.

Mijn focus, dat zal de lezer niet verbazen, lag op de beurs natuurlijk op arbeidsomstandigheden. In de trein naar huis, de beurs overdenkend, was ik toch wat teleurgesteld. Bijvoorbeeld over het gegeven dat vallen van hoogte nog steeds ongeval nummer één is. Op de Bouwbeurs was dit niet echt merkbaar. Jammer, want vallen loopt vrijwel nooit goed af. Ook zag ik producten waarvan ik betwijfelde of ze in de tentoongestelde versie bruikbaar waren op de bouwplaats.

In het verleden, toen ik nog mocht meewerken aan een website met arbovriendelijke hulpmiddelen, heb ik eens een deskundige organisatie laten kijken naar hulpmiddelen. Ik heb hen gevraagd te beoordelen of deze hulpmiddelen veilig gebruikt konden worden. Het resultaat was een totale verassing. Ongeveer 60% van de hulpmiddelen was in de standaard uitvoering niet veilig in te zetten in de bouw. Het meest in het oog springend was een kruiwagen met elektrische aandrijving. In de handleiding was vermeld dat de kruiwagen niet geschikt was voor gebruik buiten! Een ander voorbeeld: een elektrische handcirkelzaag die alleen gebruikt mocht worden voor het afkorten van hout, dus niet voor schulpen of platen zagen.

Dit zijn wetenswaardigheden die je alleen ontdekt als je de handleiding zorgvuldig leest. Of als je een leverancier hebt die als partner optreedt en meer is dan een alleen verkoper. Een dozenschuiver levert gewoon wat je vraagt. Een dozenschuiver wil niet weten wat je ermee gaat doen of waar je het product gaat inzetten. Op de beurs trof ik dozenschuivers met dergelijke producten aan. Ik heb getracht met deze leveranciers een gesprek aan te knopen. Gewoon even weten of de leverancier zich bewust is van de toepassing en de eisen die in de bouw aan een product worden gesteld. Het was tenslotte de Bouwbeurs.

Helaas waren in de Jaarbeurs honderd procent dozenschuivers: bedrijven die wel willen leveren en een rekening sturen, maar niet willen weten of het product veilig gebruikt wordt en veilig bruikbaar is. Leveranciers die niet willen weten of het product verbeterd kan worden, zodat u er als gebruiker meer profijt van kunt hebben. Leveranciers die niet geïnte­resseerd zijn in de manier waarop met hun product een bijdrage wordt geleverd aan de (on)veiligheid van uw mensen. Een van hen was daar helder in. ‘Dat is niet mijn verantwoordelijkheid’, was de boodschap. Strikt genomen heeft hij gelijk. Maar hij zadelt u, de gebruiker, wel op met een probleem.

Er zijn lezers die dit soort producten hebben aangeschaft en in gebruik hebben. Vaak vertrouwend op de informatie in de advertenties en het op afstand zien gebruiken in de praktijk. Ook in vertrouwen dat alles wat verkocht wordt en een CE-markering heeft, beoordeeld is en ook veilig gebruikt kan worden. Dat is helaas een misvatting.

Een fabrikant of importeur is verantwoordelijk voor het plaatsen van de CE-markering. Het is dus een eigen ver­klaring van de fabrikant. Er is geen overheid die vooraf toetst of deze verklaring klopt met de werkelijkheid. Omdat het wel eens mis gaat, is er een EU-site waar de missers worden geregistreerd (https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts ). Ik ben daar ladders tegengekomen, maar ook zagen en auto’s.

Als u iets wilt aanschaffen of huren, ga dan met uw leverancier in discussie om het op te lossen probleem te bespreken. U wilt dakrandbeveiliging op een dak? Leg hem of haar de situatie uit en vraag naar een oplossing waarmee uw mensen op een veilige manier een veilige werksituatie kunnen realiseren. Laat een advies maken en als dat bevalt, ga dan pas over tot aanschaf of huur. Het domein van veiligheidsattributen, van PBM tot randbeveiliging, is niet voor dozenschuivers.

Adri Frijters