Zoeken

Roofs 2023-05-76 Groen is al 125 jaar goed voor de gezondheid

Aan tafel met… Han Farwick

In deze rubriek laat Roofs personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Farwick Groenspecialisten uit Enschede bestaat dit jaar 125 jaar. Het bedrijf heeft zich in die jaren ontwikkeld van bloemisterij en boomkwekerij naar een allround groenbedrijf dat anno 2023 niet alleen op het maaiveld, maar ook op het dak actief is. Han Farwick – vierde generatie – staat sinds 2010 aan het roer. “Al 125 jaar weten we dat groen goed is voor de gezondheid.”

Familiebedrijf

In de rijke historie van Farwick Groenspecialisten legde elke generatie zijn eigen accenten, vertelt Farwick. “Mijn overgrootvader begon in 1898 een bloemenzaak en boomkwekerij. Opdrachtgevers waren vooral de fabrikantenfamilies, die hem vroegen om stadsparken aan te leggen. Men besefte toen al dat natuur belangrijk was voor de gezondheid van de stedelingen. Hij werd opgevolgd door mijn grootvader, een fervent plantenkweker. Hij bouwde kassen en kweekte vaste planten. Maar toen mijn vader na hem de leiding had, werden de kassen vanwege de oliecrisis te duur. Mijn vader was een echte tuinarchitect, hij ontwierp prachtige tuinen en groenprojecten. Toen ik het stokje overnam, in 2010, was het verduurzamen van steden en gebouwen een groot thema geworden. Dat is dan weer helemaal mijn terrein.”

Het familiebedrijf is zo door de jaren heen veranderd, maar de cultuur is onveranderd gebleven, vertelt Farwick. “Wij zijn een echt Twents bedrijf, met een nuchtere cultuur. We zijn gevestigd op één locatie, waardoor de 40 à 45 werknemers elkaar allemaal persoonlijk kennen en betrokken zijn. Het wij-gevoel is belangrijk, net zoals het vanzelfsprekend is dat we respectvol met elkaar en onze relaties omgaan. Opdrachtgevers kiezen bewust voor ons als regionaal familiebedrijf met deze normen en waarden. Als familiebedrijf zijn we gericht op langdurige relaties met opdrachtgevers. We hebben geen externe aandeelhouders, maar leggen alleen verantwoording af aan onszelf. Wij denken niet in jaren maar in generaties.”

Keus

Dat Farwick het familiebedrijf overnam, sprak niet altijd voor zich. Na zijn studie aan de Agrarische Hogeschool Larenstein werd hij calculator/werkvoorbereider en later bedrijfsleider bij Binder Groenprojecten in Poortugaal. “Binder was heel vroeg actief op het gebied van daktuinen en had verduurzaming hoog in het vaandel; daar ontstond mijn liefde voor daktuinen. Ik ben daar uiteindelijk tien jaar gebleven. Ik had er mooie groeikansen en had het erg naar mijn zin in de Randstad, waar ik inmiddels een gezin had. Toch ging het knagen: op een dag moest ik ­definitief de knoop doorhakken. In 2010 besloot ik om naar het oosten te verhuizen en het familiebedrijf over te nemen. Ik was er op dat moment klaar voor, had de bagage en ervaring waarvan ik vond dat ik die nodig had. Met mijn gezin vanuit Delft terug naar het oosten verhuizen was een grote ommezwaai, maar we hebben daar nooit spijt van gehad. Daarnaast zou ik iedereen willen aanraden om niet direct na je studie het familiebedrijf in te stappen, maar eerst rond te kijken en ervaring op doen. Te ontdekken: waar sta ik voor? Dan kan je wat meebrengen en ben je echt van toegevoegde waarde voor het bedrijf. Ik ben heel blij dat mij die kans is geboden en dat ik het zo heb gedaan.”

Groendaken

Wat Farwick bij het familiebedrijf meebracht, was onder meer zijn ervaring met daktuinen. “In onze tijd is er veel aandacht voor een groene en dus gezonde leefomgeving. Voorheen was een stedenbouwkundig plan grijs en rood, met plekken uitgespaard voor groen. Nu zie je het omgekeerde: bij uitbreidingsplannen en renovatie is groen vaak leidend. Die ontwikkelingen gaan steeds verder. Gebouwen worden meer en meer in de groene omgeving geïntegreerd. Bij Farwick willen we daarin vooroplopen. Daarin zit ook onze meerwaarde als dealer van Optigrün. Door onze kennis en ervaring kunnen we opdrachtgevers adviseren. Daarmee heb je een andere positie aan de tafel en ben je ook nauw betrokken bij het voortraject. We zijn echter nadrukkelijk niet alleen adviseur, we willen het vooral ook realiseren en onderhouden.”

Groendaken staan nooit op zichzelf. “Je moet dus ­ergens een grens trekken: dit doen we wel en dit niet. Wij zijn hoveniers, geen dakdekkers of installateurs. Je moet bepalen waar jouw expertise stopt en net iets meer weten. Je moet overlap hebben zodat je goed kunt meepraten. Het waterkerende deel van het dak doen we niet zelf, de planten erop wel, de zonnepanelen niet. Voor al die andere onderdelen gaan we samenwerkingsverbanden aan.” Zo ook met ontwerpen: “Door samen te werken met tuin- en landschaps­architecten kun je maatwerk leveren, van particuliere tuin tot stadspark en van schoolplein tot daktuin. We weten hen te vinden als we ze nodig hebben, maar omgekeerd weten ze ons ook te vinden. Zo is er een wisselwerking waar je beide van profiteert.”

“Het mooie van ons vak is dat wij van A tot Z iets maken en vaak in de jaren erna ook onderhouden”, zegt Farwick. “Opdrachtgevers – gemeentes, zorginstellingen, woningcorporaties, scholen, particulieren – zijn blij met de zichtbare verbetering die je hebt aangebracht. En wat zo bijzonder is: alles wat je maakt neemt in de loop der tijd in waarde toe. Dat is uniek, vind maar eens een branche waarin dat ook geldt. Groen groeit, wordt daardoor steeds waardevoller en maakt mensen gelukkig.”