Zoeken

Roofs 2023-07-100 IKO ORION belangrijke stap naar circulariteit

Recycling

Net voor de zomer is IKO ORION officieel in gebruik genomen als recyclemachine van bitumineuze dakbedekking. Deze machine zet drie verschillende afvalstromen van bitumineuze dakbedekking om in grondstof voor nieuw te produceren bitumineuze dakbanen. Een select gezelschap was uitgenodigd om dit heugelijke feit bij te wonen. Een kort verslag.

Marco de Kok

De Europese Commissie heeft zich met de European Green Deal ten doel gesteld om (onder andere) de industrie te mobiliseren voor een schone en circulaire economie en om te bouwen op een energie- en grondstoffenbesparende manier. De bouwindustrie wordt beschouwd als één van de meest grondstoffen-intensieve sectoren, waardoor op deze sector een grote focus wordt gelegd. In 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen met 50% zijn gereduceerd. Met deze focus wil men het gebruik van gerecyclede en biobased grondstoffen stimuleren.

Drie stromen

IKO heeft dit doel omarmd en een recycletechnologie ontwikkeld die die oude bitumineuze dakbedekking kan omzetten in hoogwaardige grondstof voor de productie van nieuwe bitumineuze dakbanen. Dirk Theuns, CEO van IKO nv, legde tijdens zijn toespraak uit dat er met deze technologie drie verschillende afvalstromen gerecycled kunnen worden:

  • Productierestanten;
  • Snijresten afkomstig van projecten van dakdekkers;
  • Bitumineuze dakbedekking gesloopt van daken.

Voor het recycleproces maakt het niet uit welke inlage er in de te recycelen dakbedekking zit en of er een afwerklaag van leislag op zit. Dit wordt er tijdens het recycleproces allemaal uitgefilterd.

Eindeloos te herhalen

Met de gerecyclede grondstof worden de IKO Atelia producten geproduceerd, waarmee een circulair daksysteem aangebracht kan worden. Deze systemen zijn mechanisch bevestigde systemen en losliggend geballaste systemen, zodat alle componenten aan het einde van de levensduur eenvoudig van elkaar te scheiden zijn om vervolgens weer als grondstof te dienen voor de productie van nieuwe bitumineuze dakbedekking. IKO kan deze daken die aan het einde van hun levensduur zijn dus terugnemen om nieuwe dakbanen van te maken. Dit proces kan eindeloos worden herhaald, zonder verlies van kwaliteit, wat resulteert in een circulair totaalconcept.

Lint

In het verlengde van de European Green Deal, stimuleren de overheden van de EU lidstaten het gebruik van gerecycelde grondstoffen. Zo ook de Vlaamse overheid. Daarom was Vlaamse minister-president Jan Jambon graag bereid om IKO ORION officieel in gebruik te nemen door het lint door te knippen. Na de toespraken was er de gelegenheid om de machine met eigen ogen te aanschouwen en ook in werking te zien. Hierbij werd door medewerkers van IKO de werking van deze recyclemachine toegelicht.

Dirk Theuns gaf nog wel aan dat Europa dan wel een grote ambitie heeft op het gebied van circulaire economie, maar dat de grenzen tussen de lidstaten letterlijke barrières zijn om dit doel te bereiken. Waar hij op doelde was dat door regelgeving het bijna onmogelijk wordt gemaakt om snijafval van dakdekkersbedrijven van omringende landen te transporteren naar de fabriek in Antwerpen. Het functioneren van het circulaire totaalconcept is mede afhankelijk van de toevoer van deze afvalstroom. Theuns heeft deze gelegenheid dan ook niet voorbij laten gaan zonder hier aandacht voor te vragen bij de Vlaamse minister-president.