Zoeken

Roofs 2023-07-18 Investeringssubsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

duurzaam maatschappelijk vastgoed

Eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed krijgen steun voor verduurzamen. De investeringssubsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) helpt bij de investering in maatregelen die uitstijgen boven de wettelijke verplichting. In de eerste ronde, in oktober vorig jaar, was de 150 miljoen euro al snel overschreven. Nu kunnen de aanvragen klaargezet worden voor een nieuwe ronde vanaf 18 september 2023 met 190 miljoen euro aan subsidie.

Begin oktober 2022 vroegen maatschappelijk vastgoedeigenaren massaal de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) aan om hun vastgoed te verduurzamen. Door de grote interesse opent de nieuwe ronde van DUMAVA eerder, in september 2023. Toen de inschrijving opende op 3 oktober is ruim € 300 miljoen subsidie aangevraagd, terwijl er € 150 miljoen beschikbaar was. De regeling sloot daarom eerder.

De grote interesse in DUMAVA laat zien dat eigenaren hun maatschappelijk vastgoed willen verduurzamen. De regeling zou in januari 2024 weer opengaan met een nieuw budget. Om eigenaren te ondersteunen in hun verduurzaming opent de regeling eerder, op 18 september 2023. Er is dan € 190 miljoen beschikbaar.

Binnenlandse Zaken wil deze nieuwe ronde van DUMAVA nog beter laten aansluiten op de wensen van maatschappelijk vastgoedeigenaren. Zo is 35 procent van het subsidiebedrag beschikbaar voor aanvragen lager dan € 500.000 en 65 procent voor aanvragen boven dit bedrag tot 2,5 miljoen. De SBI-codes van scouting, muziekverenigingen en stichtingen zijn ook opgenomen, zodat ook zij in aanmerking komen voor deze subsidie.

Margot Recter, Beleidsmedewerker Utiliteitsbouw Binnenlandse Zaken: “We willen stimuleren dat je bovenwettelijk verduurzaamt. Dus boven label C en de erkende maatregel lijst EML. Het gaat niet om wetgeving te halen, maar om meer te doen dan dat.”

De subsidie kan voor twee doelen worden aangevraagd:

1 maximaal 3 maatregelen ter verduurzaming;

2 totale projectkosten (4 maatregelen en meer).

De subsidie betreft 30 procent van de projectkosten. De subsidie voor energieadvies is 50 procent van de kosten en de subsidie voor een energielabel is 50 procent van de kosten.

Recter: “In deze ronde geven we 5 procent extra subsidie aan integrale projecten als ze maatregelen treffen, vermeld in de in oktober geïntroduceerde renovatiestandaard om te komen tot A++ of A+++ labels.” En de maatregel stopt niet. Tot 2030 is er 1,9 miljard voor uitgetrokken. “De Dumava zal in april 2024 weer worden opengesteld. We werken ook aan een portefeuillesubsidie, voor eigenaren van grote hoeveelheden panden, zodat we de regeling passend kunnen maken voor hun ritme van onderhoud, en aan een fondsontwikkeling voor maatschappelijk vastgoed. Het doel is uiteindelijk om de verduurzaming te versnellen naar 3 procent per jaar en aan te haken bij Europese richtlijnen als EED en EPBD.

Maatregelenlijst

De maatregelenlijst is onderverdeeld in groepen A tot en met L (maatregelen specifiek voor monumenten). Waarbij A. Integraal gebouw betreft en gaat over milieuadvies en het halen van energielabels als GPR gebouw en BREEAM. D, verwarmen, koelen en ventileren en I, Lokale energie-uitwisseling zoals bij het faciliteren van een intelligent lokaal energienetwerk.

Een prominente rol is er voor ‘Leefomgeving en verkoeling’ waarbij groendaken worden genoemd (B) en C, ‘Bouw­kundig aanpassingen in de bestaande thermische schil.' Uit de maatregelenlijst:

B Leefomgeving verkoeling

B.1 Groendak
Bestemd voor: het van beplanting voorzien van het dak van een gebouw(deel), en bestaande uit: een vegetatielaag, substraatlaag, drainagelaag en al dan niet de volgende onderdelen: een kunstmatige bevloeiing en verankering, constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen;

B.2 Groene gevel of muur
Bestemd voor: het van beplanting voorzien van de gevel(s) van een gebouw of beide zijden van een muurconstructie.

C. Bouwkundige aanpas­singen in de bestaande thermische schil

C.1 HR-glas

C.2 Isolatie voor dak, gevel, spouw en vloer, van bestaande constructies
Bestemd voor: de verbetering van de isolatie van bestaande thermische schil, en bestaande uit: toevoegen van

a. isolatiematerialen waarbij de warmteweerstand van de toegevoegde isolatiematerialen Riso,tot = Σ(R1+R2+.. +Rn) = Σ((d/λ)1+ (d/λ)2 +..+(d/λ)n) ten minste 3,5 m2.K/W toeneemt; of

b. spouwmuurisolatie.
Alleen isolatiematerialen die op de ISDE Maatregelenlijst isolatie staan mogen worden toegepast.

Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloerisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.

H. Duurzame Energie

H.1 Zonnecollectorsysteem voor verwarmen
Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht, en bestaande uit: een zonnecollectorsysteem, regeleenheid, (eventueel) (rest)warmtebuffer op het gebouw en/of perceel;

H.2 PV (Photovoltaïsche) of PVT (Photovoltaïsche Thermische) panelen
Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht en/of opwekking van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnepanelen, en bestaande uit:

a: Photovoltaïsch zonnepanelen of een samenstelling van zonnewarmtecollector en Photovoltaïsche zonnepanelen, inclusief vervanging van bestaande dakisolatie, door dak­isolatie zoals genoemd in maatregel C.2 of bij monumenten, en vervanging van bestaande dakbedekking; of

b: Photovoltaïsch zonnepanelen of een samenstelling van zonnewarmtecollector en Photovoltaïsche zonnepanelen op het perceel en/of bestaand dak, inclusief opslagsysteem.

Meer informatie: rvo.nl/subsidies