Zoeken

Roofs 2023-07-70 Nieuwslijn Isolatie/Brandveiligheid

Onderzoeksplicht energiebesparing

De onderzoeksplicht is een nieuwe rapportageverplichting in 2023 en een aanvulling op de informatieplicht energiebesparing die energie-intensieve bedrijven verplicht om een rapportage aan te leveren bij het bevoegd gezag. Het is een rapportageverplichting die gaat over maatregelen die CO2 verminderen. Ze bestaat uit vier onderzoeken, waaronder ook een isolatiescan.

De onderzoeksplicht energiebesparing geldt voor bedrijven met een groot verbruik. De verbruikgrens ligt op een verbruik dat hoger is dan 10.000.000 kwh elektri­citeit en 170.000 m3 aardgas. Wanneer een vestiging hier aan voldoet, heeft dit gebouw onderzoeksplicht, maar dit houdt niet in dat de informatieplicht van de overige objecten komt te vervallen. Na het doorlopen van het stappenplan van de RVO weet een bedrijf aan welke verplichtingen het moet voldoen.

Kantoor eenvoudig naar energielabel C

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, RVO, informeert uitgebreid over het verbeteren van het energielabel van kantoren zonder label. Begin juli beschikte 59 procent van de kantoren in Nederland al over het label C of beter. De overigen hebben nog een label D of slechter (10 procent) en zelfs 31 procent is nog zonder energielabel.

Volgens adviseur duurzaam vastgoedbeheer en bestuurslid van FedEC Hugo Breuers is het halen van het label C geen rocket science: “Natuurlijk heeft niet iedereen meteen het geld beschikbaar. Maar verhogen naar energie­label C is goed te doen en je verdient het snel terug. Begin eerst met de isolatie van dak, gevel en beglazing. Dan kom je al een heel eind.”

Isolatie boven airco

Het grootste deel van de Nederlanders heeft geen airco (71%), en heeft ook geen plannen om er één aan te schaffen (60%). De belangrijkste redenen hiervoor zijn de hoge kosten van een airco, het onnodige energieverbruik van airco’s en het effect van airco’s op het klimaat. Dit blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal onder een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders, uitgevoerd door Motivaction.

Om hitte in huis te voorkomen, schaffen Nederlanders liever een ventilator, buitenzonwering of goede isolatie aan dan een airco. De afgelopen jaren is het vertrouwen in deze maatregelen gestegen. Buitenzonwering en goede muur- en dakisolatie staan met stip bovenaan als manieren om de hitte buitenshuis te houden.

Boeren telen voor de bouw

Het project Boeren voor Biobased Bouwen werkt aan het opzetten van een ketensamenwerking voor biobased bouwmaterialen. Hierbij gaat het om het verbouwen van teeltgewassen, het verwerken van deze gewassen tot biobased bouwmaterialen en de toepassing van deze producten in Regio Stedendriehoek. Ingezet wordt op de productie van vezelgewassen zoals hennep, vlas en miscanthus, waarmee op een duurzame wijze bouwproducten kunnen worden gemaakt. Inmiddels committeren acht sectoren zich aan het vervolg van ‘Boeren voor Biobased Bouwen’. Andere initiatieven zijn Nieuwe Oogst en WeGrow. Duurzaamheidsexpert Onno Dwars ziet dat een meer ecologische landbouw kan leiden tot innovaties en nieuwe businessmodellen. Een uitgelezen kans voor boeren die in de stikstofcrisis dreigen vast te lopen.

Dakisolatie monumenten eerste maatregel

Met de zelfscan die Monument.nl aanbiedt aan eigenaren van monumenten kan snel in kaart worden gebracht welke maatregelen opgepakt kunnen worden om het gebouw een betere energieprestatie te laten leveren. De eerste vraag: ‘Is het dak geïsoleerd?’

Na de Zelfscan Duurzaam Monument kunnen rijksmonumenteigenaren deelnemen aan een Ontzorgingsprogramma waarin diverse maat­regelen nader worden toegelicht. Er is ook een gratis gids te down­loaden met praktische informatie over duurzaamheid.

Hard op weg naar een duurzamer wereld

In zijn jaarlijkse Top 100-ranglijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld, plaatste Corporate Knights ROCKWOOL op de 16e plaats in het algemeen en op de 1e plaats van de bouwproductenbedrijven. De ranglijst evalueert zowel de negatieve effecten van de activiteiten van een bedrijf als de positieve effecten van zijn producten op mens en planeet.

De grote energie-efficiëntie productie en door het gebruik van duurzame, recyclebare materialen spelen ROCKWOOL-producten een belangrijke positieve rol, schrijft het bedrijf. “We weten ook dat de voordelen van onze producten slechts een deel van de vergelijking zijn. Het is duidelijk dat we ook de negatieve effecten van onze productie moeten verminderen. We doen dat in overeenstemming met de CO2 reductie doelstellingen die we in 2020 hebben aangekondigd en de strategie die we hebben om deze te bereiken.”

Branddoorslag berekenen eenvoudiger

Normontwerp NPR 6668 en NEN 6068 gaan over brand­doorslag en brandoverslag en zijn in lijn met elkaar gepubliceerd. Ze staan open voor commentaar van belang­hebbende partijen tot 1 november 2023.

NPR 6668 voorziet in een behoefte om de rekenmethodiek beter te doorgronden en inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op berekeningen met betrekking tot het risico op brandoverslag. De rekenmethode voor brandoverslag conform NEN 6068 is een ingewikkelde methode die relatief veel tijd vergt. Voor simpele gebouwen is daarom een vereenvoudigde methode opgesteld. Deze is voor praktische toepassing uitgewerkt in een rekentool die bij deze NPR wordt geleverd. Op de NEN-website is de rekentool en de instructie te vinden. www.nen.nl

Nationale Energie Week

De Nationale Energieweek (NEW) van 9 tot 15 oktober is een week vol netwerk-events in het kader van de energietransitie. Midden in die periode (10 tot 12 oktober) is er de vakbeurs Energie in de Brabanthallen, die samen met de events Prefab en Industrial Heat & Power wordt georganiseerd.
Op de vakbeurs Energie spreekt RVO over Verduurzaming van woningen en hoe geprofiteerd kan worden van de diverse subsidies (ISDE-, SVOH-, SVVE- en DUMAVA-subsidie) en aan welke voorwaarden daarvoor moet worden voldaan.