Zoeken

Sectorplan bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche: stimulans voor betere toekomst

De platte dakensector krijgt ruim vier miljoen euro van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor de uitvoering van het sectorplan BIKUDAK. Daarmee is de aanvraag integraal geaccepteerd. De sector zelf draagt ook vier miljoen euro bij. Het sectorplan is tot stand gekomen in goed overleg tussen werkgevers (VEBIDAK) en vakbonden (FNV Bouw en CNV Vakmensen).

Een gedegen analyse van werkgelegenheid binnen de sector leverde een aantal knelpunten op. Belangrijke knelpunten zijn het verwachte tekort aan gekwalificeerde vakkrachten, de positie van zzp’ers en veilig en gezond werken. Daarnaast zijn mede door de crisis de eerlijke concurrentie en de arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan.

Het sectorplan biedt werkgevers en werknemers een unieke gelegenheid die knelpunten te verminderen door de sector te moderniseren. Met de uitvoering van het sectorplan bereidt de sector BIKUDAK zich voor op de verwachte groei van de werkgelegenheid na de crisis.

Maatregelen sectorplan

Het sectorplan bestaat uit verschillende maatregelen. De meest in het oog lopende en zeer innovatieve maatregel is de invoering van een vakpaspoort. Belangrijkste doelen van het vakpaspoort zijn het verbeteren van de arbeidsverhoudingen en het tegengaan van oneerlijke concurrentie. In totaal zullen ongeveer 4000 vakpaspoorten worden uitgereikt aan alle vakkrachten en bedrijven, inclusief de zzp’ers die actief zijn in de sector.

Essentie van het vakpaspoort is dat de houder ervan toegang heeft tot werk, zoals dat is vastgelegd in de functiebeschrijvingen in de CAO BIKUDAK. De houder voldoet aan de gestelde eisen en gemaakte afspraken ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan met het vakpaspoort aantonen over de benodigde kennis en ervaring te beschikken en heeft toegang tot een groot aantal sectorale voorzieningen, waaronder scholing.

Een tweede maatregel is gericht op gekwalificeerde instroom. Door de crisis dreigde de instroom via de BBL 2 opleiding vrijwel tot stilstand te komen. Door gerichte maatregelen zullen in twee jaar tijd 250 extra vakkrachten instromen en komt de instroom weer bijna terug op het niveau van voor de crisis. Dat is niet zo eenvoudig omdat met ingang van het seizoen 2014-2015 eisen gaan gelden voor de instroom in de MBO opleiding op niveau 2. Dit wordt gecompenseerd door ook instroom via een BBL 1 opleiding te faciliteren. Deze maatregel voorziet ook in een centrale voorziening waarmee bedrijven kunnen aantonen te voldoen aan
voorwaarden op het gebied van social return. Naast de genoemde maatregelen omvat het sectorplan een maatregel gericht op het verbreden
van de competenties van actieve vakkrachten, inclusief zzp’ers, onder andere door het opstellen en uitvoeren van een IOP voor 750 vakkrachten, een maatregel gericht op duurzame inzetbaarheid en een maatregel die de innovatie van de arbeidsprocessen en arbeidsverhoudingen tot doel heeft.

Namens werkgevers en vakbonden zal de paritair bestuurde Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) de uitvoering van het sectorplan coördineren en beheren.

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren