Zoeken

Sociale partners Bouwnijverheid nemen crisismaatregelen

Vanwege de crisis, die langer duurt dan verwacht, hebben sociale partners Bouwnijverheid twee aanvullende crisismaatregelen genomen. Werkgevers en werknemers in de bouw- en infrasector kunnen vanaf 10 november 2011 gebruik maken van de vorst-WW en de ‘Tijdelijke vergoeding pensioenpremie wegens ontslag' is met een jaar verlengd.

Om de financiële schade bij een extreem strenge winter en een lange vorstperiode voor werkgevers te beperken, hebben partijen bij de CAO voor de Bouwnijverheid (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen) hun cao tussentijds gewijzigd. Wanneer vanwege of ten gevolge van vorst niet kan worden gewerkt, wordt een beroep op vorst-WW onder strikte voorwaarden mogelijk voor zowel bouwplaats- als uta-personeel.

Het risico van vorst komt de eerste 22 dagen voor rekening van de werkgever. Wanneer er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon voor 100% door. Voor de vorstdagen boven het aantal van 22 waarop vanwege of ten gevolge van vorst niet wordt gewerkt, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt de werknemer een aanvulling op de WW-uitkering tot 100% van het loon.

Gedurende deze bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer. De premieafdrachten aan de bedrijfstakfondsen moeten op normale wijze worden voldaan.

Cao-partijen onderstrepen dat deze tijdelijke regeling voor vorst-WW slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden kan worden toegepast. Het UWV gaat onder andere door controles toezien op een correcte naleving van de voorwaarden en uitvoeringsbepalingen.

Als tweede crisismaatregel hebben cao-partijen besloten de ‘Tijdelijke vergoeding Pensioenpremie wegens ontslag' te verlengen tot eind 2012. Deze regeling is bedoeld voor werknemers die 3 jaar voor de standaard uittreedleeftijd worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Voor deze werknemers betaalt de sector maximaal 3 jaar de pensioenpremie voor de Aanvullingsregelingen. Hierdoor behouden deze werknemers ondanks het ontslag hun aanvullingsrechten en kunnen zij op de standaardleeftijd uittreden.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren