Zoeken

steilDAK 2022-4-68 Actualiteiten

Leden reduceren CO2

Grote aannemers moeten hun CO2-footprint nauwkeurig in kaart brengen. Ook particulieren kiezen steeds vaker voor duurzame alternatieven. Alle reden dus voor Gebouwschil Nederland (GNL) om hun leden te helpen bij het in kaart brengen en reduceren van hun CO2-verbruik. “Door dit op een professionele en bewuste manier te doen, heb je meer kans op opdrachten. Plus: CO2-reductie is een goede investering die zich terugverdient in lagere energiekosten, materiaal­besparing en innovatiewinst,” schrijft de vereniging.

GNL is daartoe een samenwerking aangegaan met een drietal nieuwe partners: GP Groot, GPS-Buddy en SmartTrackers. GP Groot brandstoffen en oliehandel is groothandelaar in vloeibare en gasvormige brandstoffen, voert een breed pakket aan smeermiddelen, exploiteert meer dan 60 tankstations en levert tank- en laadpassen. GPS-Buddy heeft een duidelijk doel voor ogen: grip op voertuigen en materiaal. Dat doen we door middel van ritten- en tijdregistratie (keurmerk), berekening van CO2-uitstoot, 4G-communicatie, het uitlezen van de tachograaf en schaalbare oplossingen. En SmartTrackers, tenslotte, helpt slagvaardig te sturen op CO2-reductie en slim te certificeren. Dit digitale platform geeft inzicht in emissiestromen, doelen, maatregelen, voorspellingen, resultaten en vereiste rappor­tages. De partners bieden GNL-leden kortingen en andere voordelen op hun diensten.

Wienerberger vergroent haar tweehonderd bedrijventerreinen

Als bedrijf aan de slag met het vergroenen van je eigen bedrijventerrein? Een goede zet. Maar de schaal, zelfstandigheid en participatie waarmee Wienerberger, producent van keramische bouwmaterialen, dat doet, dát is nieuw voor Zef Hermans, adviseur ecologie bij idverde Advies. Samen met zijn collega’s helpt hij Wienerberger met de ambitie om de biodiversiteit op zo’n tweehonderd productielocaties wereldwijd te verbeteren. ‘De werknemers worden vanaf het begin meegenomen bij het traject. Mooi om te zien hoe enthousiast zij reageerden toen ze ontdekten welke diersoorten er al aanwezig waren, en welke kansen er nog liggen voor hun locaties’, zegt Hermans.

Kabinet zet stap naar verplicht certifi­ceringsstelsel voor uitzendbureaus

Malafide uitzendbureaus omzeilen regels, en maken misbruik van kwetsbare mensen waaronder veel arbeidsmigranten. Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte huisvesting, en slechte arbeidsomstandigheden. Het overtreden van de regels levert hen ook een financieel voordeel op: zij zijn goedkoper uit dan bedrijven die wel goed voor hun personeel zorgen. Om deze misstanden tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus inrichten. Dat schrijft minister Karien van Gennip in juli in een brief aan de Tweede Kamer. Een verplicht certificeringsstelsel heeft meerdere doelen. Allereerst wil het kabinet de positie van arbeidskrachten beter beschermen. Daarnaast wil het kabinet een gelijk speelveld voor uitzendbureaus waarborgen. Onder andere door ervoor te zorgen dat partijen die zich niet aan de regels houden van de markt worden geweerd.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus worden periodiek gecontroleerd, op onder andere betaling van het juiste loon en het juist doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer op de markt opereren.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezien op de naleving van de certificeringsplicht en daarvoor wordt structureel €10,5 miljoen uitgetrokken. Op dit moment zijn er zo’n 15.000 uitzendbureaus in Nederland en naar verwachting zal de certificeringsplicht vanaf 2025 gaan gelden.

Familiebedrijf Skylux investeert 10 miljoen euro in de toekomst

Skylux, familiebedrijf van de derde generatie, heeft sinds een aantal jaar haar focus verscherpt op drie productgroepen: schuine dakramen, platdakramen en outdoor living. In volle transitie wist Skylux een aantal mooie successen te boeken, met een sterke groei als gevolg. Om deze groei op lange termijn te overstijgen, deed het bedrijf een aantal belangrijke investeringen voor de komende jaren. Automatisering van de productie van kunststofkoepels, een nieuwe poederlak installatie voor aluminium profielen en een vernieuwde productiesite in Stasegem (B) met een aanbouw van extra opslagruimtes en productie­hallen, alsook de verdere uitbreiding en automatisering van het machinepark.

Hiermee maakt Skylux haar productie efficiënter. Bijvoorbeeld met automatische detectie van pickfouten, minder kans op beschadiging tijdens de bewerking en een verhoogde kwaliteitscontrole. Jean Glorieux, eigenaar en CEO van Skylux: “We investeren ook in een eigen ‘gigabatterij’ van Tesla om onze opgewekte zonne-energie zelf op te slaan. We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 dit BESS-systeem (Battery Energy Storage System) in gebruik te nemen”.

De combinatie van dit alles is goed voor een totale investering van meer dan 10 miljoen euro in de komende jaren. Skylux is meer dan ooit vastberaden om een sterke groei neer te zetten en hierbij te zorgen voor een stabiele werkomgeving in de regio.

Diverse regelingen voor duurzamer materieel

Veel ondernemers kennen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Maar wat te denken van de SSEB regeling of SEBA en EIA? De overheid stimuleert het toepassen van meer schoon materieel in de bouw.

Als u nieuwe emissieloze bouwmachines wilt kopen of leasen voor uw bedrijf, komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Aanschaf (SSEB). Deze regeling stimuleert de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen. De subsidie bedraagt per nieuwe machine maximaal 40 procent (voor midden- en klein­bedrijf maximaal 50 procent) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Vanaf 1 juli 2022 is een aanvullend budget van € 20,2 miljoen beschikbaar gekomen voor de SSEB-regeling. Uw aanvragen kunt u indienen tot en met 30 december 2022 (12.00 uur).

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) geldt voor bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg) die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen. En heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energieinvesteringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst. (zie rvo.nl)