Zoeken

Stichting CEMMA: belangenbehartiging markdeelnemers CE-markering bouwproducten

In de afgelopen jaren zijn er veel belangrijke veranderingen doorgevoerd in de Europese regelgeving die van invloed zijn op de CE-markering van bouwproducten. Om marktpartijen in de bouwsector wegwijs te maken in deze complexe materie is Stichting CEMMA opgericht. Het bestuur van Stichting CEMMA is zo samengesteld dat het geheel onafhankelijk is en geen binding heeft met marktdeelnemers en/of brancheorganisaties. Dit is een bewuste keuze geweest om marktdeelnemers op deze manier van écht onafhankelijk advies te kunnen voorzien.

Marktdeelnemers

Veel markdeelnemers (fabrikanten, distributeurs en importeurs) zijn zich vaak niet bewust van de toegenomen verantwoordelijkheden en verplichtingen die zij hebben door de inwerkingtreding van de Bouwproductenverordening (CPR). De verplichtingen gelden voor alle bedrijven die bouwproducten produceren, importeren of doorleveren binnen de Europese Economische Ruimte en die bovenal onder de Europese harmonisatiewetgeving vallen.

Een andere situatie waar marktdeelnemers veelal mee geconfronteerd worden is de onduidelijkheid die ontstaat door verspreiding van uiteenlopende berichtgeving over de CE-markering door diverse belanghebbende partijen. Het doel van Stichting CEMMA richt zich dan ook op wegnemen van deze onduidelijkheden en het ondersteunen van marktpartijen om te zorgen dat zij voldoen aan de verantwoordelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit de CPR.

Dienstenpakket Stichting CEMMA

Stichting CEMMA biedt een dienstenpakket aan ten behoeve van marktdeelnemers om correct geïnformeerd en begeleid te worden in het juist markeren en documenteren van de bouwproducten die door marktdeelnemers op de markt worden gebracht. Stichting CEMMA biedt daarnaast uitgebreide juridische ondersteuning bij alle voorkomende zaken met betrekking tot de Bouwproductenverordening (CPR). Deze ondersteuning wordt verzorgt door middel van een team van technische en juridische professionals.

Triflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval november 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren