Zoeken

TNO Bouwprognoses: herstel bouwsector voorlopig niet in zicht

Herstel in de bouwsector is voorlopig niet in zicht. De recente decemberraming van het CPB voor 2012 gaat uit van een „doormodderscenario?: de schuldencrisis wordt niet snel opgelost, maar er komt ook geen verdere escalatie. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie hangen sterk af van het verdere verloop van de Europese schuldencrisis. De TNO Bouwprognoses en ramingen zijn daarom onzeker en afhankelijk van de ontwikkelingen in de nationale en internationale economische situatie.

Het CPB-scenario heeft ook zijn weerslag op de prognoses voor de woning- en utiliteitsbouw. De sector bevindt zich nog altijd in een neerwaartse trend die naar verwachting nog twee jaar voortduurt. Een bodem wordt in 2013 verwacht. Voor de middellange termijn verwacht TNO een beperkt herstel.
Dit staat in de TNO Bouwprognoses 2011-2016, die vandaag worden gepresenteerd. De Bouwprognoses zijn door TNO opgesteld in opdracht van het ministerie van BZK.

Woning- en utiliteitsbouw

De totale productiewaarde van de bouw zakte in 2010 met 11,6 procent. Naar verwachting zal die krimp in 2011 en 2012 respectievelijk 2,6 en 7,4 procent bedragen. De woningbouw nam in 2010 met 14,3 procent af. Het aantal nieuwe woningen kwam in 2010 uit op 56.000, in 2011 worden dat er naar schatting 59.000 en in 2012 51.000.

Wat betreft de utiliteitsbouw bedraagt de krimp van de productiewaarde voor de drie achtereenvolgende jaren respectievelijk 13,8, 3,7 en 5,6 procent. Op de middellange termijn wordt een verdere beperkte krimp van de utiliteitsbouw verwacht. Door leegstand in de vastgoedmarkt wordt steeds minder nieuwbouw gerealiseerd. De vraag naar nieuwbouw zal pas toenemen bij een krachtig herstel van de nationale en internationale economie.
Ook de krimp in de werkgelegenheid in de bouw zet verder door. Verwacht wordt dat er tussen 2010 en 2013 20.000 mensen minder werkzaam zijn in de bouwsector (in 2010 486.000 werknemers). Op de middellange termijn zien we dat de bouwarbeidsmarkt zich langzaam herstelt. Het werkgelegenheidsniveau van 2008 (506.000) wordt echter niet meer gehaald.

Scenario

Voor de jaren 2011-2016 is uitgegaan van één scenario, dat mede is opgesteld op basis van de jongste decemberraming van het CPB van 13 december voor 2012. Voor de latere jaren verwacht TNO dat een voorzichtig herstel van de bouwproductie in Nederland pas ná 2013 zal inzetten. Het lichte herstel dat in de eerste maanden van 2011 inzette, is in de knop gebroken door de eurocrisis en omgeslagen in een “dubbele dip”. De economische en kredietcrisis duren voort door gebrek aan internationale coördinatie, waardoor gezond economisch herstel uitblijft. Een en ander resulteert in een gemiddelde jaarproductie van 55.000 nieuwe woningen over de jaren 2011-2016.

Perspectief

Het huidige economisch scenario kent beperkt herstel van vertrouwen. De bedrijfstak zal zich moeten aanpassen aan andere marktverhoudingen en andere werkvormen met meer aandacht voor vervangingsvraag, stedelijke vernieuwing, inbreiding, energiezuinig en onderhoudsvriendelijk bouwen.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren