Zoeken

Verbod op asbesthoudende daken en gevelbekleding per 2024 gaat er komen

Staatssecretaris Mansveld (IenM) laat weten dat ze de maatregel ‘verbod op asbesthoudende daken en gevelbekleding per 2024’ dit jaar in procedure brengt en streeft naar inwerkingtreding op 1 januari 2016.

Eigenaren van asbestdaken hebben dan dus nog 8 jaar voor het verbod ingaat de tijd om daaraan te voldoen. Dit blijkt uit de beantwoording door de staatssecretaris van de vragen die het lid Dik-Faber (ChristenUnie) heeft gesteld over de voortgang van het convenant ‘Asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ (ingezonden 19 maart 2014).

Verbod moet sanering versnellen

Op dit moment is voor 430.000 m2 te verwijderen asbestdaken subsidie toegewezen of bijna toegewezen. Als de aanvragen die zich in het volledige aanvraagproces bevinden worden meegeteld, loopt het aantal op tot ongeveer 1 miljoen m2. Het streven om met de provinciale regelingen 4 miljoen m2 extra asbestdaken te saneren, is dus nog niet gerealiseerd. In 2012 lag er in Nederland in totaal nog 97 miljoen m2 asbestdak op agrarische gebouwen.

Het huidige tempo van ongeveer 4 miljoen m2 gesaneerd asbestdak per jaar ligt te laag om het doel van volledige sanering te halen. Het voorgenomen verbod op het bezit van asbestdaken per 2024 is het belangrijkste instrument om ervoor te zorgen dat per 2024 alle asbestdaken zijn gesaneerd.

Handhaving

Bij aanwezigheid van asbesthoudende daken of gevelpanelen kan de gemeente als bevoegd gezag vanaf 2024 handhavend optreden. Dit betekent in ieder geval dat de eigenaar het dak of de gevelplaten alsnog moet saneren. De voorgenomen regelgeving waarmee het verbod wordt geregeld moet overigens nog ter consultatie aan de VNG en het IPO worden voorgelegd.

BRON: Asbest &

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren