Zoeken

VESP-directeur met EPDM in zijn aders

VESP (Verenigde EPDM Systeem Producenten) is volop in beweging. Onderdeel van de huidige professionaliseringsslag is dat de branche- organisatie ervoor heeft gekozen om naast een Algemeen Bestuur  tevens een directeur aan te stellen. Deze nieuwe directeur is toevalliger-wijs ook één van de mede-oprichters van de VESP, Pieter van Beek.  Een doorgewinterde veteraan in de EPDM-branche.

De keus voor Pieter van Beek als eerste directeur van VESP lag in veel opzichten voor de hand. Hij heeft een carrière in de EPDM-wereld achter de rug en stond aan de wieg van VESP. “Men zegt wel dat er EPDM door mijn aders stroomt”, zegt Van Beek. Hoewel hij al enige tijd gepensioneerd is,  
is Van Beek nog altijd actief in de branche. “Ik ben nooit  gestopt”, zeg hij daarover. “Ik heb het werk altijd met heel veel plezier gedaan en heb het boek nog niet willen dichtslaan.”

LOOPBAAN IN EPDM
De loopbaan van Van Beek begon – na een opleiding in maritieme techniek – in 1974 bij Hertel, waar hij Export Manager werd. “In 1987 werd ik gevraagd om voor  Phoenix Dichtungstechnik in Nederland een markt voor de net nieuwe Resitrix EPDM dakbaan op te zetten. Ik pionier graag en vind het boeiend om nieuwe markten op te zetten. Dat werd uiteindelijk Phoenix Dichtungstechnik (PDT) Benelux, waar ik verantwoordelijk werd voor onder andere de EPDM dak- en gevelafdichtingen. Jaren later is Phoenix overgenomen door Continental en werd er minder sterk gestuurd op de bouwproducten van PDT. Zodoende werd PDT zelfstanding na een buy-out. Bij PDT werd ik opnieuw wereldwijd verantwoordelijk voor de afdichtingsproducten. PDT is vervolgens verkocht aan Carlisle Incorporated.” Tot aan zijn pensionering was Van Beek tevens nog Managing Director (MD) van de vestiging PDT Sealing Systems in  Engeland. Na zijn pensionering bij CCM-EU richtte Van Beek zijn eigen consultancybureau op, PDT Consultancy. 

AAN DE WIEG VAN VESP
In de jaren ’90 kwam Van Beek in contact met Dirk Lindeman,  met wie hij in het voorjaar van 1995 een congres in  Antwerpen organiseerde. “Ondanks het feit dat EPDM geen nieuw product was, was het nog wel aan het pionieren in de markt”, vertelt Van Beek. “Met dat congres wilden we  EPDM in de Benelux naar de voorgrond brengen. Het congres was een redelijk succes en we besloten een EPDM-branche-  organisatie voor de Benelux op te richten.  Eind 1995 zaten we bij de notaris.” Het eerste bestuur bestond uit Christian Heyvaert van Firestone Building Products Europe, Wiebe Fokkema van Hertel (later Hertalan) en Pieter van Beek van Phoenix Dichtungstechnik als voorzitter. “Ik ben acht jaar voorzitter gebleven. We hadden twaalf, misschien veertien leden. Voor onze leden gold vanaf het begin: men zet zijn pet af en gaat samen aan het werk. We zijn concurrenten, maar binnen VESP vormen we een eenheid met het doel de toepassing EPDM te bevorderen. Als enkeling kun je geen vuist maken, maar samen sta je sterk. Samen konden we gaan deelnemen aan bijvoorbeeld norm-commissies. Samen konden we ons laten zien als volwaardig alternatief voor de traditionele platdak-producten.”

Door fusies en overnames heeft VESP nu nog negen leden. “We hebben minder leden dan in het begin, maar een veel groter marktaandeel”, vertelt Van Beek. “Mede door VESP is er veel meer acceptatie van EPDM en is het marktaandeel gegroeid. Zo groeiden we van 4,3% marktaandeel in de jaren ‘90 naar ruim 20% nu. Wij vinden het belangrijk om deel te nemen aan de discussies in de markt over bijvoor-beeld de energietransitie en het klimaat. Met EPDM kunnen en moeten we een grote rol daarin spelen. Daarom zijn we bijvoorbeeld lid van het Nationaal Daken Plan en het College van Deskundigen.”

VESP ONTWIKKELT DOOR
Anno 2022 is VESP bezig met een professionaliseringsslag, vertelt Van Beek. Onderdeel daarvan is dat VESP nu drie commissies heeft: de technische commissie, die meepraat over certificering en normen, de PR-commissie, die kennis  over EPDM via de media verder wil verspreiden en de lobby-commissie. De drie commissies zijn voor Nederland en België gescheiden. “Alle betrokkenen doen dit naast hun werk in hun eigen bedrijf”, zegt Van Beek. “Daardoor waren er taken die niet voldoende aandacht kregen.

De beslissing werd genomen om een directeur aan te stellen. Mijn voor-naamste taak is het om het gezicht van VESP naar buiten te zijn. Ik zorg ervoor dat het verhaal van VESP verteld wordt. VESP is binnen de dakenbranche weliswaar heel bekend, maar daarbuiten, bijvoorbeeld bij architecten, kunnen we nog aan onze naamsbekendheid werken. Dat is onderdeel van mijn taak.” Van Beek noemt zich nadrukkelijk interim- directeur. “Ik doe dit twee, hooguit drie jaar. In die periode moet mijn opvolger gevonden worden.”

Voor de periode 2020-2025 formuleerde de organisatie  beleidsdoelen: “We willen als VESP-leden in 2025 in de Benelux een volumegroei realiseren van 5%. Vrijwel sinds het begin van haar ontstaan verzamelt VESP jaarlijks via een notaris het door de leden afgezette aantal vierkante meters, wat een goed beeld van de groeicurve geeft. We zijn op de goede weg: in 2021 hadden we 1,2% meer volume dan een jaar eerder. Dat cijfer is inclusief de markt voor geo en gevel. We leggen meer nadruk op die marktsegmenten, want EPDM is meer dan het dak.”

MANIFEST
Recent publiceerde VESP zijn manifest met vuistregels voor de leden (zie ook Roofs april jl.). “Alle EPDM leveranciers  en producenten zijn welkom bij ons. In het manifest geven wij aan welke kwaliteit we verwachten. VESP staat voor  Verenigde EPDM Systeem-Producenten: dat laatste is belangrijk, het gaat om systemen. EPDM heeft namelijk als eigenschap dat het zich niet makkelijk met andere produc-ten laat verbinden. De EPDM-producten en de producten om ze mee te plaatsen zijn bij onze leden op elkaar afge-stemd en dat is geen sinecure. De fabrikant kent zijn  receptuur en weet hoe dat moet. Bij ons moet je product én je systeem gecertificeerd zijn. Wij zeggen tegen iedereen: laat je certificeren (volgens KOMO of ATG) en word lid.”

In het Manifest wordt ook gewezen op scholing. “Voorheen ontvingen we wel eens klachten over matige verwerking van EPDM op daken. Met trainingen, onder andere bij Tectum, willen we dat tegengaan. Een goed product moet goed aangebracht worden.” 

“We laten ons zo veel mogelijk zien”, besluit Van Beek.  

“We hebben bijna vijf jaar geleden het EPDM-Dakboek  gepubliceerd (geschreven door wijlen Albert van den Hout) en publiceren regelmatig inhoudelijke artikelen. Een nieuwe website is inmiddels live. We zorgen ervoor dat het verhaal van EPDM steeds beter in de pers belicht wordt, kennisdeling is een belangrijk goed voor ons. We fantaseren over een volgende stap: een Dag voor het Platte Dak. Ons hoofddoel blijft: sámen een goed afdichtingsproduct in de markt zetten. Daar zet ik me graag verder voor in.”

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren