Zoeken

VESP Manifest

Als branche­organisatie dien je transparant te zijn naar je stakeholders en marktsegment. Dit doen wij sinds onze oprichting op 5­-12­-1995 als de Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP) al meer dan 25 jaar, vooral door onze kennis te delen. Dat heeft inmiddels geresul­ teerd in een mooie marktpositie, waarbij nagenoeg elk derde platte dak in België en elk vijfde platte dak in Nederland met hoogwaardige EPDM wordt afgedicht.

Om deze transparantie te onderstrepen, hebben wij een Manifest opgesteld,een document met tien voorwaarden waaraan zowel de bestaande als eventuele nieuwe toe­ treders zich zullen houden. Het is een document waar u ook ons aan kunt houden en waarmee wij onderstrepen dat de leden van de VESP hoogwaardige producten, service en kennis bieden.

MANIFEST VESP

 1. Wij voldoen met onze producten aan alle wettelijke eisen en voorschriften die van toepassing zijn in de Benelux. Alle producten zijn minimaal voorzien van eenCE certificering.
 1. Wij zijn in het bezit van een geldig KOMO en/of ATG attest voor de aangeboden EPDM­daksystemen.
 1. Wij beschikken over een organisatie om opleidingen te verzorgen voor verwerkers en om assistentie te verlenen op projecten om op die manier er voor te zorgen dat de verwerking van de aangeboden EPDM producten geschiedt op een kwalitatief hoogstaande wijze.
 1. Wij zorgen er voor dat onze opleidingen van een kwalita­ tief hoog niveau zijn en bij voorkeur worden erkend door Constructiv (B), HIBIN (NL), Sociaal FondsBikudak (NL), Confederatie Bouw (B) of een vergelijkbare instantie.
 1. Wij nemen initiatieven ter promotie van EPDM in al zijn toepassingen in relatie tot het gevoerde assortiment: dak, gevel en geo.
 1. Wij promoten en bevorderen EPDM toepassingen op basis van technisch en wetenschappelijk onderzoek (o.a. op gebied van duurzaamheid).
   
 2. Wij zijn bedrijven die financieel gezond zijn en hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.
 1. Wij doen constant inspanningen om de aangeboden daksystemen zo duurzaam mogelijk te maken. De bedrij­ ven besteden zorg aan het milieu enstreven continu naar een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen.
 1. Wij gaan strikt vertrouwelijk om met de strategisch belang­ rijke informatie die vanuit de VESP verkregen wordt en gebruiken die informatie uitsluitend ter bevordering van de afzet van EPDM in de Benelux.
 1. Wij houden ons aan alle wettelijke regels die van toepassing zijn in de Benelux, dus ook aan de wetten met betrekking tot consumentenbescherming en vrije mededinging.

Triflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval november 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren