Zoeken

Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

Per 19 juli 2017 is de wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd. Dat betekent dat een asbestdak niet groter hoeft te zijn dan 35m². De wijziging gaat in vanaf 20 juli 2017. Daarnaast gelden de nieuwe voorwaarden ook voor aanvragen die al binnen zijn, maar waarop RVO.nl nog geen beslissing heeft genomen.

Lees