Zoeken

Vrijwillige invoering Energielabel Nieuwbouw per 1 juli 2013

Verplichtstelling van het energielabel nieuwbouw per 1 juli 2013 is niet meer haalbaar, omdat de Tweede Kamer op 20 november het betreffende wetsvoorstel heeft weggestemd. De partners van het Lente-akkoord hebben daarom een stappenplan opgesteld voor een vrijwillige invoering per 1 juli 2013, met op termijn een verplichte invoering.

Het wegstemmen van het wetsvoorstel heeft in de bouwwereld onrust veroorzaakt en vragen opgeroepen. De partners van het Lente-akkoord vinden het energielabel echter onverminderd een zeer waardevol communicatie-instrument. Het maakt zichtbaar dat nieuwbouw fors energiezuiniger is dan bestaande bouw. Daarom is er een stappenplan opgesteld, gericht op een vrijwillige invoering per 1 juli 2013, en op termijn een verplichte invoering. Op maandag 10 december zijn deze stappen met de betrokken ambtenaren besproken. Het ministerie heeft haar medewerking toegezegd.

Lees