Zoeken

“Wij zijn de verbinding tussen producent en dakdekkersbedrijf”

Mark Hooijberg begon vorig jaar als directeur van inkoop­organisatie Coninko. “We hebben ons als organisatie toen beraden op de vraag: wat is onze route? We hebben een nieuw businessplan opgesteld, waarvan de essentie is: samen succesvol. Het gaat ons dus niet alleen om het  inkoopproces met de focus op de prijs, maar vooral ook om het genereren van business, waarmee we bedoelen dat we wensen, ideeën en marktvragen bij elkaar brengen.”

SAMEN SUCCESVOL

“Coninko brengt de twee partijen, de leveranciers en de dakdekkersbedrijven, met elkaar in gesprek”, licht Hooijberg toe. “Daarbij is er tussen de partijen een fundamenteel verschil. De leveranciers zijn verticaal georganiseerd, ze zijn smal en diep. Daar bedoel ik mee dat zij alles op hun specifieke vakgebied weten en daarin producten ontwikke­len. De dakdekkersbedrijven zijn echter horizontaal georga­niseerd, ze zijn breed georiënteerd. Zij ontwikkelen daken en zijn daar zo druk doende mee, dat ze niet altijd openstaan voor innovaties. We zien het als onze taak om de innovaties van de producenten bij de dakdekkers te brengen.  

Wij zijn het scharnierpunt, wij verbinden wat de producent wil met wat de dakdekkers willen. Op die manier kunnen we mét elkaar succes genereren en niet in elkaars verleng­de. Dat is de achterliggende gedachte van dat ‘samen succesvol’. We willen succes genereren op drie vlakken: financieel (via prijsafspraken), commercieel (partnerships en innovaties) en operationeel. Bij operationeel gaat het over hoe de processen in de praktijk beter kunnen, met de nadruk op digitalisering.”
 

DATA EENDUIDIG BESCHIKBAAR

Digitalisering is een groot thema bij Coninko, vertelt  Hooijberg. “Om samen succesvol te zijn, moeten er barrières worden weggehaald. We willen alle data op een eenduidige manier beschikbaar maken voor onze klanten. Wij brengen bijvoorbeeld de voorwaarden van leveranciers in één Coninko­format, met alle informatie gebundeld. Zo hoeven klanten niet te zoeken of te bellen met de leveranciers om basale zaken te achterhalen. Dit bespaart iedereen tijd.  Het doel is immers om de eindklanten samen te bedienen, met ons drieën: de leverancier, de dakdekker en Coninko.” Door de frequente prijswijzigingen zijn het turbulente tijden. “Alle prijswijzigingen leggen veel druk op de organisaties”, zegt Hooijberg. “Ook daarin willen wij faciliteren. In ons digi­tale artikelbestand kunnen we alle prijzen snel opnemen, en indien nodig ook de prijs die eraan komt. Het is mogelijk voor producenten om die data met één druk op de knop naar ons sturen. Daarin zijn enorme stappen gemaakt.  We zijn met elkaar aan het bouwen. Het is wel een uitdaging in deze tijd door de snelle prijs­ en beschikbaarheidsontwik­kelingen. Vroeger moesten we de prijzen één keer per jaar aanpassen, nu vrijwel elke week. Om onze klanten optimaal geïnformeerd te houden, hebben we iemand aangenomen die het digitale artikelbestand up­to­date houdt.”

VERANDERENDE MARKT

Hooijberg: “De markt is complexer en veeleisender geworden. Er zijn voortdurend ontwikkelingen op het gebied van wet­ en  regelgeving, duurzaamheid, digitalisering, nieuwe verdien­modellen et cetera. De leveranciers zijn groter geworden. Voor individuele dakdekkersbedrijven is het daardoor  moeilijk om alles bij te houden, mee te blijven doen en gesprekspartner te blijven. Hoe groot je ook bent, je hebt behoefte aan samenwerking met gelijkgestemden.  
Om kennis te delen. Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Dat is een cliché, maar we geloven er absoluut in. Niemand is op onze markt zo dominant dat hij er alleen maar op achteruit kan gaan door samenwerking: iedereen heeft voordeel van optrekken met leveranciers­partners. Ik ben ervan overtuigd dat het steeds moeilijker wordt om alleen op te blijven trekken.”

“ Het doel is om de eind-klanten samen te bedienen,  met ons drieën:
de leverancier, de dakdekker en Coninko.”


Een manier om dat te gebruiken, zijn de Coninkodagen. “Die zijn twee keer per jaar, in april en in oktober. Op 21 april waren er voor het eerst vier leveranciers bij, die hun ontwik­kelingen presenteerden aan de bedrijven. Zo krijg je meer interactie. Een belangrijk aspect van de Coninkodagen is ook dat dakdekkersbedrijven elkaar ontmoeten, waardoor ze van elkaar kunnen leren en kunnen overleggen. Onze klanten zien het belang ervan: één klant was verhin­derd, maar verder was de opkomst volledig.”
 

OLIFANTEN

De ambitie van Coninko is om met minstens 50% te groeien, zegt Hooijberg. “Groei is belangrijk, want de leveranciers worden door concentratie steeds groter. Alleen als wij ook voldoende omvang hebben, kunnen we een serieuze part­ner van de leveranciers blijven op het gebied van operatie, innovatie en digitalisering. Olifanten vrijen met olifanten.” Een andere ambitie is om de werkzaamheden uit te breiden van de platte daken naar ook de hellende daken. “We zien namelijk dat de eindklant graag zakendoet met één partner. We richten ons daarbij op de projectmatige kant, niet op de afzonderlijke materialen als riet, lei of dakpannen.”

“De kern van Coninko is partijen verbinden”, besluit  Hooijberg. “We zijn met een enthousiast team vol ideeën. We laten ons meer zien, via onze nieuwe website en  bijvoorbeeld LinkedIn. Coninko heeft een omvang waar­door we een digitaal artikelbestand kunnen bieden,  waarvan het niet uitmaakt of een leverancier er met  honderd of tienduizend artikelen in staat. Wij maken het  de dakdekkersbedrijven daarmee veel makkelijker.  Het liefst zouden we tegen de dakdekkersbedrijven  zeggen: post van leveranciers heb je niet meer nodig, wij zorgen dat je alle benodigde informatie bij elkaar  hebt. Dat geeft rust en overzicht aan onze klanten. Daar werken we samen naartoe.” 

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren