Zoeken

Wijziging in regelgeving rolsteigers en kamersteigers

Eind dit jaar worden de wijzigingen in de Europese norm voor rolsteigers NEN-EN 1004-1 van kracht en gelijk van toepassing voor rolsteigers die in Nederland op de markt worden gebracht. De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft in een flyer de belangrijkste wijzigingen samengevat. Binnenkort verschijnt ook het vernieuwde A-Blad Rolsteigers, waarin werkgevers- en werk nemersorganisaties de laatste stand der techniek hebben geformuleerd om het werken met rolsteigers veiliger te maken. Aangepast ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm zijn onder meer de ‘ondergrens’ waarboven de norm van toepassing is, het gebruik van leuningen en kantplanken, de afstand tot het eerste platformniveau en de afstand tussen de platformniveaus onderling, de stabiliteit van de rolsteiger en de beveiliging van de platforms tegen opwaaien. De vernieuwde norm is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een vloerhoogte vanaf 0 meter. Voorheen was dit 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde kamersteigers, onder de norm. De flyer is te de downloaden op de VSB-website www.vsbnetwerk.nl.

Roval februari 2024Altrex kooiladderBauderDach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoDakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren