Zoeken

Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 naar Tweede en Eerste Kamer

Op 22 oktober 2012 is het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit omgevingsrecht naar de Nederlandse Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Hiermee is de voorhangprocedure in gang gezet en is het ontwerpbesluit openbaar. Dit besluit treedt naar verwachting in januari 2013 in werking.

Het wijzigingsbesluit bevat de invulling van de toezeggingen aan de Tweede Kamer over welstand, over de aanscherping van de minimale isolatiewaarde voor ramen, deuren en kozijnen voor nieuwe bouwdelen (bijvoorbeeld dakkapellen, aan- en uitbouwen) en over de aansluitplicht op warmtenetten. Ook de verdere uitvoering van de motie over doorvalbeveiliging, zoals besproken in het algemeen overleg op 18 januari 2012, is in dit besluit opgenomen.

Verder zijn enkele wijzigingen voor het Bouwbesluit 2012 meegenomen die voortkomen uit elf meldingen die zijn ontvangen bij het Meldpunt Bouwbesluit 2012. Dit meldpunt is naar aanleiding van het eerdergenoemd algemeen overleg opgezet. De meldingen betreffen met name verduidelijkingen en verbeteringen van verwijzingen en inconsistenties.

BRON:

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren