Zoeken

Woningnieuwbouw daalt naar 35.000 woningen

In 2013 komen er naar verwachting circa 40.000 nieuwbouwwoningen gereed. Dit is een daling van 17% ten opzichte van 2012. De nieuwbouwproductie zakt in 2014 nog verder terug tot circa 35.000 woningen. Het jaar er na noteren de gereedmeldingen een lichte stijging. De vergunningverlening daalt tot een historisch dieptepunt. Herstel van de nieuwbouw moet daarom komen van plannen die door de crisis nog niet zijn uitgevoerd. Dit blijkt uit de nieuwe woningnieuwbouwprognoses van BouwKennis. - Vergunningverlening daalt met 30% in 2013 - Stuwmeer aan onuitgevoerde bouwplannen is groot - Aantal gereedmeldingen stijgt in 2015 naar 40.000.

Eind 2013 noteert de Nederlandse economie eindelijk positieve cijfers. Er is een lange weg te gaan maar er zijn diverse tekenen van herstel. Ook op de woningmarkt lijkt het dal bereikt. De verkoopcijfers van zowel bestaande als nieuwe woningen tonen zelfs een heel voorzichtige opwaartse ontwikkeling. Herstel van de vergunningverlening voor nieuwe woningen is echter nog niet in zicht.

Woningnieuwbouw mag alleen plaatsvinden als daarvoor een vergunning verleend is. Uiteindelijk leidt niet elke verleende vergunning tot nieuwbouw, aangezien sommige projecten worden geannuleerd, opgeknipt of herontwikkeld. Desalniettemin geeft het aantal verleende vergunningen een goede indicatie van de toekomstige bouwproductie. Daarnaast geeft het aantal verkochte nieuwbouwwoningen een goede indicatie van de bouw voor het koopsegment dat in opdracht van commerciƫle ontwikkelaars wordt gebouwd. Doorgaans start de bouw zodra 70% van een project is voorverkocht. 2013: 26.000 vergunde woningen

In 2013 werd er in de periode januari tot en met september voor 17.965 woningen een vergunning verleend. Dat is 33,9% minder dan in dezelfde periode in 2012. Corporaties (-43,5%) en bouwers voor de markt noteren de grootste dalingen (-31,5%). Het aantal woningen waarvoor vergunning wordt verleend, zal in 2013 naar verwachting uitkomen op 26.000. Dit is een historisch laag aantal en een daling van 30% ten opzichte van 2012. Tussen 2006 en 2012 is de jaarlijkse vergunningverlening met circa 61% gedaald. Van deze terugloop vond bijna eenderde plaats in 2012 toen er voor 37.370 woningen een vergunning werd verleend. BouwKennis verwacht dat het aantal woningen waarvoor vergunning wordt verleend in 2014 iets aantrekt maar zich nog steeds onder het niveau van 2012 zal bevinden. De vergunningverlening daalt doordat veel plannen waarvoor een vergunning is aangevraagd nog niet zijn uitgevoerd. Bovendien is de vraag naar nieuwbouwwoningen nog altijd laag en is er dus weinig behoefte aan nieuwe vergunningen.

Dach & WandTriflex bvInSus BVBravoKiwa BDA personeeltotaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA infoRoval december 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren