Zoeken

Zes nieuwe partijen ondertekenen Green Deal Groene Daken

Op 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, ondertekenen zes nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO verbinden zich hiermee aan het landelijk kennisplatform dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken de komende jaren sterk zal maken voor het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van groene daken in Nederland.

Na de intensieve samenwerking door vertegenwoordigers uit gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en commerciële partijen binnen twee opeenvolgende Green Deals Groene Daken gaan partijen door binnen de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken (GDGD). Met deze interactieve werkwijze binnen Green deals wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De kennisuitwisseling binnen de Green Deal Groene Daken wordt zo waardevol bevonden dat nog eens zes partners zich aanmelden voor deelname.

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven tekenen Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO de Green Deal en sluiten zij zich aan bij het kennisplatform. Het programma, onder leiding van Egbert Roozen, directeur VHG en beoogd voorzitter GDGD, omvat onder meer een welkomstwoord door Wilbert Seuren, wethouder Ruimtelijke Ordening en Financiën in Eindhoven en een presentatie van het Servicepunt Groene Daken Noord-Brabant door Adriaan van Mierlo van VIBA-Expo.

Samenwerking

Elk van de nieuwe deelnemers onderschrijft het belang van de functie die groene daken kunnen vervullen. De Waterschappen benadrukken de wateropvang mogelijkheden van het groene dak. 

Bravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval september 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren