Zoeken

Roofing Holland 1996-09-28 Nieuwe ééncomponenten PU-lijm toont meteen het opschuimingseffect

Recticel in Kesteren heeft sinds kort een nieuwe polyurethaanlijm in haar leveringsprogramma, Insta-Stik. Het product wordt geleverd in stalen cilinders die onder druk staan. Het gebruik kent ten opzichte van de gangbare blikken volgens dakdekkersbedrijf Molendijk uit Rijsoord vele voordelen.

Insta-Stik is een ééncomponenten polyurethaanlijm die wordt aangeleverd in stalen cilinders met een inhoud van circa 13,6 kilo. Ook wordt een doseerslang met afsluitkraantje meegeleverd waarmee het mogelijk is om de lijm nauwkeurig en in een goede werkhouding aan te brengen. De PU-lijm is met name ontwikkeld voor bevestiging van dakplaten van gexpandeerd polystyreen en steenwol dakisolatie. Een van de grote voordelen die de nieuwe lijm in de praktijk heeft aangetoond is dat de dakdekker een nauwkeurig beeld krijgt van zijn werk. Hij ziet namelijk meteen of er voldoende opgeschuimde PU-lijm is aangebracht. Bij de gangbare PU-lijmen in blik is de dosering afhankelijk van de grootte van het gat dat de dakdekker in de bodem aanbrengt en de loopsnelheid van de dakdekker. Vervolgens moet hij achteraf maar raden of het lijmspoor ook voldoende is opgeschuimd. Insta-Stik kent dat nadeel niet. De lijm wordt onder druk direct opgeschuimd aangebracht en de rups heeft meteen de juiste diameter. Overigens bevat elke verpakking een stukje polyurethaan dat als referentie voor de dakdekker is bedoeld. De diameter van deze ‘referentierups’ is de minimale diameter die uit de spuitmond komt. Is ter plaatse een grotere diameter gewenst dan kan dat worden geregeld door het ventieltje op de doseerslang verder open te draaien. Voor verwerkende dakdekkersbedrijven heeft Recticel trouwens een instructie-videoband beschikbaar. In tegenstelling tot het gebruik van polyurethaan dat uit spuitbussen komt, stopt bij Insta-Stik het schuimingsproces onmiddellijk nadat het de spuitmond heeft verlaten. De wijze van aanbrengen heeft tevens als voordeel dat eventuele oneffenheden in de ondergrond direct weggewerkt kunnen worden. Omdat de lijm in opgeschuimde vorm wordt aangebracht, ontstaat bij het aandrukken van de platen een groter hechtingsoppervlak dan bij de gebruikelijke PU-lijmen. De hechting is blijkens de door BDA en WCTB uitgevoerde testen dan ook bijzonder goed.

Renovatieproject

In Leidschendam is Insta-Stik onder meer toegepast bij de renovatie van het dak van een drieduizend vierkante meter grote flat. Op het gebouw wordt het bestaande daksysteem van cementgebonden isolatieplaten en de daarop gelegen tweelaagse teermastieklaag met grind verwijderd. Op de betonnen ondergrond komen vervolgens afschotklapbanen van geëxpandeerd polystyreen, aan de bovenzijde gecacheerd met gebitumineerd polyester, te liggen. Daarop wordt een APP gemodificeerde toplaag vol en zat gebrand. De klapbanen worden naast bevestiging met de PU-lijm extra vastgezet met vier dakparkers. Dakdekker Molendijk uit Rijsoord is zeer ingenomen met de toepassing van Insta-Stik. “Het werkt snel, nauwkeurig en schoon. Natuurlijk, het dragen van handschoenen is voorschrift, maar je weet hoe dat in de praktijk gaat. Voor je het weet zitten je handen onder de lijm en zie het spul er dan maar weer eens af te krijgen. Met dit systeem is dat niet aan de orde. Ik werk niet alleen schoon maar ook in de juiste houding.”
Het aanbrengen van de lijm gaat razendsnel. De dakdekker brengt de lijm streepsgewijs aan waarbij de rupsen op een onderlinge afstand van circa 25 centimeter liggen. Wanneer even later de klapbanen in de lijm worden gedrukt, brengen de dakdekkers de baan nog even in de juiste positie. “Dat kan met deze ééncomponentenlijm beslist geen kwaad,” zegt Harry Boer van Recticel. “De banen mogen bij het verleggen gerust ten opzichte van de ondergrond bewegen. In tegenstelling tot een tweecomponentenlijm zal het bewegen van de platen de hechtingskracht eerder versterken. Een ééncomponentenlijm reageert op de luchtvochtigheid. Door de platen te bewegen wordt een luchtcirculatie op gang gebracht en daarmee vocht ingebracht. Wanneer de ondergrond vochtig is, kunnen de platen dan ook probleemloos met deze PU-lijm worden bevestigd.”
Valt bij toepassing van een gangbare tweecomponenten PU-lijm op een staaldak het belopen van het dak in verband met het bewegen van de platen sterk af te raden, bij gebruik van Insta-Stik is het juist aan te bevelen. In de gebruiksaanwijzing voor de dakdekker wordt er zelfs op aangedrongen om na het aanbrengen van de lijm over de platen te lopen zodat de platen de lijmrupsen goed uitdrukken en de lijm sneller uithardt.

 Opnieuw gebruiken

Omdat de ééncomponentenlijm in de cilinder van de buitenlucht is afgesloten kan, ook al is de cilinder nog half gevuld, de lijm aan het einde van de werkdag met een gerust hart worden weggezet. De volgende dag hoeft de dakdekker slechts het uitgeharde stukje polyurethaan te verwijderen (en eventueel een stukje van de spuitmond af te snijden) en kan hij weer de rest van de lijm gebruiken. Bij de gangbare tweecomponenten PU-lijmen is de verwerker eigenlijk genoodzaakt het hele blik op te maken. Een aangebroken verpakking is nog twee maanden bruikbaar. De werking van de lijm in onaangebroken cilinders wordt door de fabriek gegarandeerd tot acht maanden na levering.
Volgens de opgave van de leverancier kan met één cilinder ongeveer zeventig vierkante meter worden gelijmd. Blijkens de ervaringen van dakdekkers is die opgave aan de voorzichtige kant. Oppervlakten van meer dan honderd meter uit één verpakking vormen geen uitzondering.
Insta-Stik is een CFK-vrije ééncomponentenlijm. Een ander milieuvoordeel heeft de producent toegevoegd door aan de levering een inzamelingssysteem van lege cilinders te koppelen. Importeur Intermark Service neemt na gebruik de lege verpakking terug waarna de cilinders worden vernietigd en gerecycled.

Insta-Stik is een product van de Amerikaanse fabrikant Insta Foam, dochter van het moederbedrijf Flexible Products CO. Anderhalf jaar geleden introduceerde het Belgische bedrijf Intermark Service de PU-lijm op de West-Europese markt. Intermark Service verdeelt het product in de onderscheidende markten via gespecialiseerde (handels)bedrijven.

door: Mari van Lieshout