Zoeken

Roofs 2001-09-40 UltraGard, de come-back van Resolschuim

    Eind jaren ’80 werd onder de merknamen UltraGard en Eurothane Xtra een nieuw en onbrandbaar isolatiemateriaal geïntroduceerd. Het succesverhaal van dit veelbelovende resolschuim werd echter in de kiem gesmoord door een aantal opmerkelijke schadegevallen en het negatieve imago dat daardoor ontstond. De Nederlandse fabrikant Sitek Thermal Ceramics B.V. bleef echter geloven in het product. Het liet de oorzaken van de problemen onderzoeken en kwam met oplossingen en verbeteringen. Als UltraGard 300D brengt Sitek inmiddels al weer enige jaren met succes een nieuwe generatie isolatieplaten op de markt die worden geleverd met een tienjarige garantie.

De presentatie van phenolformaldehydeschuim, -beter bekend onder de naam fenolschuim of resolschuim -, leverde aanvankelijk zeer hoge verwachtingen op. Het innovatieve materiaal werd toen reeds een zeer hoge warmteweerstand toegedicht en ook beschikte het over de laagste ë-waarde onder de bestaande dakisolaties. Deze bijzondere thermische prestaties van het lichte materiaal leidden tot dunne en gemakkelijk te verwerken platen, drukvast en dimensioneel stabiel en met name geschikt voor stalen daken en bij renovaties. Met aanvullende eigenschappen als het niet kunnen smelten, goede prestaties bij het voorkomen van vlamuitbreiding en brandvoortplanting, een geringe rookontwikkeling en het niet vrijkomen van giftige of explosieve gassen bij brand, - tamelijk uitzonderlijk voor een dakisolatie uit kunststofschuim -, leek een degelijke en langdurige positie in de markt verzekerd.

Bevestiging
De marktverovering die een hoopvol begin kende, stagneerde evenwel in 1993 doordat een aantal problemen optrad: de isolatieplaten trokken krom en vertoonden krimp of breuk. Ook bleken op enkele projecten de metalen bevestigingsmiddelen roestverschijnselen te vertonen met als gevolg hardnekkige geruchten: “Resolschuim zou dermate agressief zijn dat schroeven binnen een jaar doorrotten.”
Sitek liet aan de hand van deze problemen het materiaal uitgebreid wetenschappelijk onderzoeken en opnieuw testen. Dit leverde als resultaat dat UltraGard 300D zich absoluut probleemloos laat verwerken indien het materiaal wordt bevestigd volgens de voorschriften die de fabrikant in samenwerking met de keurende instanties opstelde.
Desondanks rekende Sitek die problemen ten gevolge van de onjuiste omgang met het materiaal, zich deels ook zelf toe. Resolschuim heeft namelijk veel weg van polyurethaanschuim en onvoldoende waarschuwingen en instructies omtrent de afwijkende verwerkingsvoorschriften hebben destijds geleid tot eenzelfde behandelingswijze als pu-platen. Onvoldoende en/of onjuiste bevestiging van de isolatieplaten op de ondergrond gaf vooral in de zomerperiode onherstelbare kromming of krimp te zien, iets dat door het gebruik van onjuiste kleefmiddelen en een veelal onvoldoende verlijming nog eens werd versterkt.

“Scheerschuim”
Sitek fabriceert het Ultragard Resolschuim op de productielijnen in Kesteren. Phenolformaldehydehars met een hoog moleculair gewicht wordt gemengd met een katalysator die het uitharden van het hars in gang zet en met een blaasmiddel dat het schuim de celstructuur geeft en zorgt voor de warmte-isolatie. In de vorm van een soort “scheerschuim” wordt deze reagerende mix tussen de onder en boven cachering (glasvlies) gespoten. Nabehandeling in een machine met een verhoogde temperatuur zorgt na enige tijd voor het volledig vullen en uitharden van de plaat die bij het verlaten van deze machine direct op lengte en breedte wordt gezaagd en aansluitend verpakt.

Thermische nabehandeling
Om bij hoge temperaturen het product dimensioneel stabieler te maken, wordt de dakplaat tegenwoordig meteen na het opschuimen thermisch behandeld. Deze nabehandeling - een tijdelijke opslag in een soort oven -, zorgt niet alleen voor een hoge dimensionele stabiliteit maar ook voor een verhoogde drukvastheid waardoor de plaat aanzienlijk beter begaanbaar wordt. Mede door de praktijkervaring met juist het product UltraGard werden de verwerkingsvoorschriften voor diverse kunststofschuimen aangepast. Zo moeten de platen onder meer op de vier hoekpunten worden bevestigd en moet er steeds een dampremmende laag onder de isolatie worden aangebracht. Volgens de fabrikant is UltraGard 300D door de thermische nabehandeling veel minder gevoelig geworden voor uitvoeringsfouten. Naar aanleiding van de wisselende en soms onvoldoende kwaliteit van verwerking werd besloten het materiaal niet meer toe te passen in verlijmde systemen en op daken van gebouwen met binnenklimaatklasse IV.

Begeleiding
De tijd heeft uitgewezen dat Resolschuim een product is met een aantal opvallende eigenschappen: het heeft een brandwerendheid van 32 minuten conform NEN 6069 (staaldakconstructie met Ultra Gard 300D en bitumineuze dakbedekking) en heeft zelfs bij geringe dikte een zeer hoge isolatiewaarde. Daarnaast is het volledig HCFK-vrij, zeer drukvast, licht van gewicht en heeft het een CTG.
Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek het hardnekkige gerucht over het corrosiegevaar van schroeven en ondergrond weerlegd. Wel moeten net als in veel andere situaties echter ook voor UltraGard 300D kwalitatieve en corrosiebestendige schroeven worden gebruikt. Om met name de verwerkingsgevoeligheid te verminderen werd tenslotte nog productieproces grondig aangepast.
Wat resteert is het onderhouden van goede communicatielijnen met de gebruikers en duidelijkheid op het gebied van voorschriften en instructies. Sitek heeft daarom de begeleiding op de bouwplaats geïntensiveerd en levert bij elk pak isolatie een duidelijke samenvatting van de verwerkingsvoorschriften. Dankzij al deze inspanningen maar vooral door de perspectieven die het isolatiemateriaal nog steeds biedt, zorgde Sitek voor de revival van resolschuim. En dat vertrouwen in het product is zo groot dat de producent onafhankelijk van de garantie op de dakbedekking, op de UltraGard een garantie geeft van 10 jaar.